Athene
 

Instituering af Loge nr. 64 Athene

 

Lørdag den 25. september 1976 kl. 14.00 blev Rebekkaloge nr. 64 Athene institueret i den store Logesal af Storlogens embedsmænd. Denne store og højtidelige begivenhed blev varetaget af:

 

Broder Storsire Preben O, Rasmussen

Søster Deputeret Storsire Grete Turley

Søster Distrikts Deputeret Storsire Karen Sode

Søster Distrikts Deputeret Storsire Vera Sander

Søster Storsekretær Alice Wenzel

Søster Storskatmester Kirsten Østergaard

Søster Stormarskal Inge-Lise Grue.

 

Følgende søstre blev logens embedsmænd:

 

Søster Else Roed-Sørensen                             Overmester

Søster Jonna Petersen                                   Undermester

Søster Else Leidesdorff                                  Sekretær

Søster Jytte Overgaard                                  Kasserer

Søster Grethe Overgaard Sørensen                  Skatmester

 

I begyndelsen af februar 1977 fik vi logens fribrev.

 

 

Athenes start

 

Rebekkaloge nr. 64 Athene fik den bedst tænkelige start. Der var fra begyndelsen 25 søstre og 2 brødre som medlemmer, og indenfor det første halve år kom der yderligere 2 overflytninger og 10 nye søstre til.

Initiativrige søstre har lige fra begyndelsen gjort et stort socialt arbejde, blandt andet for Kvindehjemmet på Jagtvej og Mændenes Herberg Himmelekspressen. Man syede gardiner, samlede tøj og effekter, der kunne anvendes til forskellige formål.

Kvindehjemmet har blandt andet modtaget fjernsyn og en elektrisk strygerulle, som var et stort ønske fra deres side. Senere ved vort 10 års jubilæum fik de to køleskabe, der skulle anvendes til lejligheder, hvor der også boede børn.

Således har mange søstre gennem årene deltaget i socialt og humanitært arbejde ved f.eks. arrangementer til Ensomme Syges Julefest og andre arrangementer i Odd Fellow Palæet.

Vi har i mere end 15 år haft fadderskab til to piger fra to SOS byer i Bangladesh. Vi følger dem nøje i deres opvækst og glæder os over, hvor godt det går dem. Athenes første Overmester Søster Else Roed-Sørensen har på en af sine mange rejser besøgt dem og bragt gode hilsener med hjem til søstrene i Athene.

 

Tilgang til vor loge:

 

Et initiativ, som også har været til stor gavn for vor loge, er vor studiekreds, hvor alle søstre kan deltage og debattere forskellige emner omhandlende vort logearbejde og alt hvad vi ellers måtte have interesse i.

I de senere år har vi haft god tilgang til vor loge, men desværre også mistet mange kære søstre. Det er glædeligt at se, at tilgangen til vor loge er forholdsvis yngre søstre, hvilket giver os store forhåbninger om et langt virke for vor dejlige loge Athene.

I et langt logeliv deles mange glæder og sorger – det er livets uundgåelige gang, men det er heldigvis glæderne, som er i overtal.

Med dem og den store arv vi i vor loge nr. 64 Athene skal forvalte, har vi gode ønsker og store visioner om, at de næste mange år må blive:

 Til bedste for vor loge og vor orden.

 

I perioden år 2000 – 2006

 I denne periode er det med stor glæde at vi har fået 24 nye søstre, og vi nye kan kun være glade for at vi kom ind i Loge nr. 64 Athene, det er en dejlig varm og en meget givende loge, så selv om vi nye lige skal finde os til rette, så bliver vi alle modtaget med en så stor varme og venlighed, at vi helt automatisk selv føler en stor trang til at give af vor hengivenhed og omsorg.

 Jeg tror alle vi nye søstre glæder os til det fremtidige logeliv, og ser med stor glæde frem til at være en del af kæden, der måske også kan gøre en lille forskel for andre, der har det sværere end os. Vi har alle fra første dag følt glæde og taknemmelighed over at være kommet ind i denne kreds af omsorgsfulde søstre.