Athene
 

Mødeplan efterår - vinter 2017

 Søsterloge  nr. 64 Athene

2. og 4. mandag i måneden 

 

13. august Sommerudflugt

 

Første gang 11. september kl. 19.00 i O.

Arbejdsmøde

Nye formænd for udvalg

 

25. september kl. 19.00 i O.

Arbejdsmøde

Athenes stiftelsesdag

 

09. oktober kl. 19.00 i O.

Arbejdsmøde

Athenes visioner 

 

23. oktober kl. 19.00 i O.*

Arbejdsmøde

Referat fra ½ års Distriktsudvalgsmøde

25 års HÆDERSTEGN

Gæster

 

13. november kl. 19.00 i O.*

Arbejdsmøde

Referat fra Landsovermestermøde

Budgetfremlæggelse

KÆRLIGHEDSGRAD

Gæster

 

27. november kl. 18.00 i O.

Julestemning med gæster

Lotteri

 

11. december kl. 19.00 i O.*

Arbejdsmøde

Godkendelse af budget

Evt. indvielse

Gæster